2.050.000
2.300.000
3.850.000
4.900.000
4.200.000

MÁY RỬA XE GIA ĐÌNH

Máy rửa xe Hikari HK – R2 (2200W)

3.550.000

MÁY RỬA XE GIA ĐÌNH

Máy rửa xe Hikari HK – R6 (2600W)

4.900.000

MÁY RỬA XE GIA ĐÌNH

Máy rửa xe Hikari HK-H3 (1500W)

2.190.000
Sale!

MÁY RỬA XE GIA ĐÌNH

Máy rửa xe Hikari HK-H2

2.100.000 1.900.000
Sale!

MÁY RỬA XE GIA ĐÌNH

Máy rửa xe Hikari HK-H3

3.200.000 2.650.000
zalo
0353.114.114