2.250.000
2.500.000
4.350.000
5.400.000
4.200.000

MÁY RỬA XE GIA ĐÌNH

Máy rửa xe Hikari HK – R2 (2200W)

3.950.000

MÁY RỬA XE GIA ĐÌNH

Máy rửa xe Hikari HK – R6 (2600W)

5.100.000

MÁY RỬA XE GIA ĐÌNH

Máy rửa xe Hikari HK-H3 (1500W)

2.590.000

MÁY RỬA XE GIA ĐÌNH

Máy rửa xe Hikari HK-H2

2.100.000
Giảm giá!

MÁY RỬA XE GIA ĐÌNH

Máy rửa xe Hikari HK-H3

2.650.000
zalo
0353.114.114