3.290.000
3.500.000
4.400.000
7.600.000
9.900.000
2.190.000
7.100.000
17.500.000
15.900.000
33.000.000
35.900.000

MÁY RỬA XE CÔNG NGHIỆP

Máy phun áp lực Karcher HD 1050 B

0

MÁY RỬA XE CÔNG NGHIỆP

Máy phun áp lực Karcher HD 13/35-4 Cage

220.000.000

MÁY RỬA XE CÔNG NGHIỆP

Máy phun áp lực Karcher HD 5/15C

19.900.000

MÁY RỬA XE CÔNG NGHIỆP

Máy phun áp lực Karcher HD 6/15 M

29.900.000
zalo
0353.114.114