Hết hàng

MÁY RỬA XE CÔNG NGHIỆP

Bộ máy rửa xe cao áp tự ráp (3.5kw)

9.900.000
8.500.000
9.900.000
Hết hàng
15.900.000
Hết hàng
33.000.000
Hết hàng
35.900.000
16.500.000
17.500.000
Hết hàng

MÁY RỬA XE CÔNG NGHIỆP

Máy phun áp lực Karcher HD 1050 B

0
Hết hàng

MÁY RỬA XE CÔNG NGHIỆP

Máy phun áp lực Karcher HD 13/35-4 Cage

220.000.000
Hết hàng

MÁY RỬA XE CÔNG NGHIỆP

Máy phun áp lực Karcher HD 5/15C

19.900.000
Hết hàng

MÁY RỬA XE CÔNG NGHIỆP

Máy phun áp lực Karcher HD 6/15 M

29.900.000
Hết hàng

MÁY RỬA XE CÔNG NGHIỆP

Máy phun áp lực Karcher HD 6/15-4*KAP

19.900.000
Hết hàng

MÁY RỬA XE CÔNG NGHIỆP

Máy phun áp lực Karcher HD 7/14 – 4M

37.900.000
Hết hàng

MÁY RỬA XE CÔNG NGHIỆP

Máy phun áp lực Karcher HD 7/16 – 4M

41.900.000
zalo
0353.114.114