MÁY RỬA XE CÔNG NGHIỆP

Bộ máy rửa xe cao áp tự ráp (3.5kw)

9.900.000
15.900.000
33.000.000
35.900.000
10.800.000
14.500.000
15.000.000

MÁY RỬA XE CÔNG NGHIỆP

Máy phun áp lực Karcher HD 1050 B

0

MÁY RỬA XE CÔNG NGHIỆP

Máy phun áp lực Karcher HD 13/35-4 Cage

220.000.000

MÁY RỬA XE CÔNG NGHIỆP

Máy phun áp lực Karcher HD 5/15C

19.900.000

MÁY RỬA XE CÔNG NGHIỆP

Máy phun áp lực Karcher HD 6/15 M

29.900.000

MÁY RỬA XE CÔNG NGHIỆP

Máy phun áp lực Karcher HD 6/15-4*KAP

19.900.000

MÁY RỬA XE CÔNG NGHIỆP

Máy phun áp lực Karcher HD 7/14 – 4M

37.900.000

MÁY RỬA XE CÔNG NGHIỆP

Máy phun áp lực Karcher HD 7/16 – 4M

41.900.000

MÁY RỬA XE CÔNG NGHIỆP

Máy phun áp lực Karcher HD 7/18 – 4M

39.900.000
zalo
0353.114.114