17.500.000
24.000.000
28.000.000
9.000.000
3.900.000

MÁY RỬA XE CÔNG NGHIỆP

Máy rửa xe Projet 3.0kw P30E-1510

12.500.000

MÁY RỬA XE CÔNG NGHIỆP

Máy rửa xe Projet 3.0kw P30E-2009

11.500.000

MÁY RỬA XE CÔNG NGHIỆP

Máy rửa xe Projet 5.5kw P55-1518B3

16.500.000

MÁY RỬA XE CÔNG NGHIỆP

Máy rửa xe Projet 5.5kw P55-1720

16.000.000

MÁY RỬA XE CÔNG NGHIỆP

Máy rửa xe Projet P25E – 1411 (2.5kw)

8.500.000

MÁY RỬA XE CÔNG NGHIỆP

Máy rửa xe Projet P25E-1708 (2.5kw)

9.000.000
zalo
0353.114.114