10.800.000
14.500.000
15.000.000

MÁY RỬA XE CÔNG NGHIỆP

Máy phun áp lực Projet 3.0kw PR30S

10.900.000

MÁY RỬA XE CÔNG NGHIỆP

Máy phun áp lực Projet 5.5kw P5500

16.000.000

MÁY RỬA XE CÔNG NGHIỆP

Máy phun áp lực Projet 5.5kw PR55S

14.500.000

MÁY RỬA XE CÔNG NGHIỆP

Máy phun áp lực Projet 7.5kw P7500

17.500.000

MÁY RỬA XE CÔNG NGHIỆP

Máy phun áp lực Projet 7.5kw PR75S

15.900.000

MÁY RỬA XE CÔNG NGHIỆP

Máy rửa xe Projet 3.0kw P3000

11.500.000
17.500.000
24.000.000
28.000.000
8.800.000
3.900.000

MÁY RỬA XE CÔNG NGHIỆP

Máy rửa xe Projet 3.0kw P30E-1510

12.500.000
zalo
0353.114.114