16.500.000
17.500.000
12.500.000
12.500.000

MÁY RỬA XE CÔNG NGHIỆP

Máy phun áp lực Projet 10kw P100-3015

38.000.000

MÁY RỬA XE CÔNG NGHIỆP

Máy phun áp lực Projet 11kw P110-3018

46.000.000

MÁY RỬA XE CÔNG NGHIỆP

Máy phun áp lực Projet 3.0kw PR30S

12.500.000

MÁY RỬA XE CÔNG NGHIỆP

Máy phun áp lực Projet 5.5kw P5500

16.000.000

MÁY RỬA XE CÔNG NGHIỆP

Máy phun áp lực Projet 5.5kw PR55S

16.500.000

MÁY RỬA XE CÔNG NGHIỆP

Máy phun áp lực Projet 7.5kw P7500

17.500.000

MÁY RỬA XE CÔNG NGHIỆP

Máy phun áp lực Projet 7.5kw PR75S

17.500.000

MÁY RỬA XE CÔNG NGHIỆP

Máy rửa xe Projet 3.0kw P3000

13.500.000
17.500.000
24.000.000
28.000.000
zalo
0353.114.114