Thương hiệu

Sản phẩm nổi bật

PHỤ KIỆN MÁY RỬA XE

khớp nối nhanh máy rửa gia đình

120.000
4.350.000
1.550.000
8.500.000

MÁY RỬA XE GIA ĐÌNH

Máy rửa xe cao áp Lucky LT-590

5.100.000

BÌNH TẠO BỌT TUYẾT

Bình tạo bọt V-JET PR_30

2.650.000
8.800.000
Hết hàng

MÁY RỬA XE GIA ĐÌNH

Máy rửa xe Classic CLA-1400

1.650.000

MÁY RỬA XE CÔNG NGHIỆP

Máy phun áp lực Karcher HD 1050 B

0
6.290.000
4.800.000

MÁY RỬA XE GIA ĐÌNH

Máy rửa xe Lavor italy Split 120

2.700.000

PHỤ KIỆN MÁY RỬA XE

Tay quay gắn trần dài 2.5m

2.750.000

MÁY RỬA XE CÔNG NGHIỆP

Máy rửa xe V-jet LT 8.7/18M (2.2kw)

10.200.000

MÁY RỬA XE CÔNG NGHIỆP

Máy phun áp lực Karcher HD 7/14 – 4M

37.900.000

MÁY RỬA XE MAKITA

Máy rửa xe Makita HW 102

2.100.000

MÁY RỬA XE CÔNG NGHIỆP

Máy phun áp lực Karcher HD 5/12C

18.900.000

MÁY RỬA XE CÔNG NGHIỆP

Máy phun rửa Lutian LT -16MC (2.2KW)

8.400.000
Sale!

MÁY RỬA XE GIA ĐÌNH

Máy rửa xe Hikari HK-H3

3.200.000 2.650.000
2.290.000
2.200.000
14.500.000

MÁY RỬA XE CÔNG NGHIỆP

Máy rửa xe V-jet VJ 250/7.5. (7.5kw)

18.500.000

MÁY RỬA XE CÔNG NGHIỆP

Máy rửa xe VJ-70/1.8 (1.8kw)

6.800.000
9.990.000

PHỤ KIỆN MÁY RỬA XE

Tay quay gắn trần dài 5m

3.150.000