34.500.000
39.500.000
45.000.000
60.000.000

MÁY RỬA XE GIA ĐÌNH

Máy rửa xe gia đình V-JET VJ130

3.600.000
Hết hàng

MÁY RỬA XE CÔNG NGHIỆP

Máy rửa xe V-jet 150/14E (3.7kw)

17.500.000
Hết hàng

MÁY RỬA XE CÔNG NGHIỆP

Máy rửa xe V-jet 170/35E (11kw)

45.000.000
Hết hàng

MÁY RỬA XE CÔNG NGHIỆP

Máy rửa xe V-jet 200/15E (5.5kw)

23.000.000
Hết hàng

MÁY RỬA XE CÔNG NGHIỆP

Máy rửa xe V-jet 200/21E (7.5kw)

28.000.000

MÁY RỬA XE GIA ĐÌNH

Máy rửa xe V-jet LT 590

5.900.000

MÁY RỬA XE CÔNG NGHIỆP

Máy rửa xe V-jet LT 8.7/18M (2.2kw)

10.200.000
Hết hàng
12.500.000
13.500.000

MÁY RỬA XE CÔNG NGHIỆP

Máy rửa xe V-jet VJ 200/5.5 (5.5kw)

17.000.000

MÁY RỬA XE CÔNG NGHIỆP

Máy rửa xe V-jet VJ 250/7.5. (7.5kw)

18.500.000
zalo
0353.114.114